คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ และพัฒนาบทเรียน CEFR (ศภษ.ยศ.ทร.) ขอรับการสนับสนุนข้าราชการ ทร. เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ NEPT (PROTOTYPE)

Release Date : 29-04-2023 00:00:00
คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ และพัฒนาบทเรียน CEFR (ศภษ.ยศ.ทร.)  ขอรับการสนับสนุนข้าราชการ ทร. เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ NEPT (PROTOTYPE)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาวิจัยการเทียบคะแนนของการสอบ NEPT กับการสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) โดยสามารถกดเข้าไปลิงค์

http://neptpro23.web.app/
 

ตั้งแต่ 1 - 19 พ.ค.66 ตลอด 24 ชม.
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ และพัฒนาบทเรียน CEFR (ศภษ.ยศ.ทร.)  ขอรับการสนับสนุนข้าราชการ ทร. เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ NEPT (PROTOTYPE)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง