วัสดีค่ะแฟนเพจ RTNLC Facebook ทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางเพจได้เชิญชวนให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ในระดับ Upper Intermediate หรือเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 – C กันไปแล้ว สัปดาห์นี้ เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนั้นกันค่ะ

Release Date : 24-05-2023 00:00:00
วัสดีค่ะแฟนเพจ RTNLC Facebook ทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางเพจได้เชิญชวนให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ  ในระดับ Upper Intermediate หรือเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 – C กันไปแล้ว  สัปดาห์นี้ เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนั้นกันค่ะ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วัสดีค่ะแฟนเพจ RTNLC Facebook ทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางเพจได้เชิญชวนให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ  ในระดับ Upper Intermediate หรือเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 – C กันไปแล้ว  สัปดาห์นี้ เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนั้นกันค่ะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง